Aktualności

Pamiętamy o stanie wojennym w 38. rocznicę jego wprowadzenia w Polsce

19 grudnia 2019


Dnia 17 grudnia 2019 roku w Zespole Szkół Technicznych, w ramach 38. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, odbyło się spotkanie z Panem Januszem Sanockim, który w latach 1980- 1981 był przewodniczącym Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ Solidarność „Ziemia Nyska”.

W stanie wojennym był internowany od 13 grudnia 1981 do 10 grudnia 1982 roku. Przebywał w sześciu obozach internowania. Wprowadzeniem do spotkania była prelekcja na temat sytuacji Polski w czasach komunizmu oraz okoliczności wprowadzenia stanu wojennego, którą wygłosiła Pani Marta Kufieta.

Pan Janusz Sanocki przedstawił młodzieży sytuacje związane ze stanem wojennym, w których sam uczestniczył. Mówił o woli walki i działalności na rzecz wolności i demokracji w naszym kraju.

Spotkanie było czasem refleksji nad przeszłością Polski, przypomnieniem bolesnych wydarzeń z najnowszej historii naszego kraju, a podkreślały go przejmujące słowa wielu piosenek, które przy akompaniamencie gitary wykonał Pan Janusz Sanocki.

Spotkanie zakończyło się piosenką „Mury” Jacka Kaczmarskiego, która była nieoficjalnym hymnem opozycji demokratycznej. Śpiewali ją uczestnicy strajków w Stoczni Gdańskiej, wykonywana była na nielegalnych koncertach i w obozach internowania podczas stanu wojennego. Dla Polaków było jasne, że mury o których mówi piosenka, wzniósł reżim komunistyczny, ale także to, że ludzie powinni zburzyć mury uprzedzeń, kłamstwa i nienawiści.

Uczestnikami spotkania byli uczniowie Zespołu Szkół Technicznych oraz I Liceum Ogólnokształcącego „Carolinum” wraz z opiekunami.

Marta Kufieta